Genbrug dit affald

Det er blevet meget populært at smide ting ud til genbrug. Det kan være papir og pap. Derfor er det også vigtigt, at der er en affaldsbeholder, hvor folk netop kan smide det til genbrug. Ellers ender det ofte med, at folk bare smider det ud med det normale affald, og det derfor ikke bliver genbrugt.

Heidi Nielsen